NIC werd op 24 augustus 1973 als stichting opgericht onder de naam Nederlandse Informatiemanagers Combinatie met als doel het sluiten van contracten met leveranciers van toegang tot online databanken (zoals de PTT), voor het doen van het toen nieuwe 'online literatuuronderzoek'. Hiervoor werden contracten met o.a. ESA gesloten, waarbij Akzo, DSM, KNCV, Philips, Shell en Unilever bereid waren een bepaalde afname van Chemical Abstracts te garanderen.

Hoewel voor het afzoeken van online databanken inmiddels geen speciaal samenwerkingsverband meer nodig is, heeft het NIC zich ontwikkeld tot een waardevol platform waar de informatie-managers van grote bedrijven elkaar in een informele sfeer kunnen ontmoeten om over problemen en kansen te kunnen spreken.

In 2009 is NIC omgezet naar een vereniging met een nieuwe naam (Netwerk van managers van Informatie Centra) die de huidige lading beter dekt.


Dr. Charles L. Citroen is vele jaren, van 1973 tot 2008, secretaris geweest van NIC en heeft in onderstaand artikel een kort historisch overzicht geschreven over de vereniging. 

Charles L. Citroen, Netwerk van managers van informatie centra (NIC): Van projectontwikkelaar tot discussiegroep, in: Cahiers de la documentation = Bladen voor documentatie, (2012) nr. 1, p. 24-26.

Abstract: Het Netwerk van managers van Informatie Centra (NIC) is een vereniging van Nederlandse senior information managers verantwoordelijk voor het beheer van informatie binnen hun organisaties. Oorspronkelijk was NIC in 1973 opgericht om in Europa online toegang te krijgen tot het informatiebestand van Chemical Abstracts. Toen deze reden van bestaan verviel werd besloten de organisatie toch voort te zetten met een aangepaste doelstelling. Doel van de vereniging is geworden het delen en bediscussiëren van kennis en ervaringen betreffende interne informatieprocessen van de respectieve organisaties. Daarmee wordt het mogelijk gelijksoortige processen aan elkaars ervaringen te toetsen. De samenstelling van het ledenbestand wijzigt regelmatig door reorganisaties, momenteel zijn er 14 leden uit het bedrijfsleven, (semi)-overheid en onderwijsinstellingen.