De vereniging NIC is een Nederlands netwerk van Information Managers, verantwoordelijk voor wetenschappelijke- en marktinformatie binnen wetenschappelijke, technologische en/of medische organisaties.

NIC is een forum voor het delen van ervaringen, inzichten en benchmarks in een vertrouwelijke setting met collega's die met dezelfde kwesties geconfronteerd worden. Het forum verschaft een stimulerende omgeving om ideeën te bediscussiëren, beoordelen en uit te wisselen, die verband hebben met zaken als licenties, informatiediensten en -technologie, benchmarking enz.

Alle discussies zijn off-the-record en confidentieel. Het lidmaatschap is alleen op uitnodiging mogelijk, omdat NIC wil dat de groep klein blijft en dat de leden voldoende gemeen hebben om het de moeite waard te maken.

Verantwoordelijke vertegenwoordigers van leveranciers of andere gastsprekers kunnen uitgenodigd worden om nieuwe producten of ontwikkelingen te bediscussiëren.

Jaarlijks zijn er twee bijeenkomsten - die steeds 's avonds beginnen met een 'networking dinner', gevolgd door een vergadering van een dag. De bijeenkomsten worden gestuurd door de leden en ieder kan bijdragen leveren of om input vragen. Dit garandeert dat de bijeenkomsten interactief en relevant zijn. Op de agenda staan zaken als licenties van externe informatiebronnen, ontwikkelingen van nieuwe competenties of diensten voor de organisatie van vandaag.